Belügyminiszteri kitüntetések a víz világnapja alkalmából
2019-03-27 13:47:57
Kiss Miklós
Az ?Év Vízügyi Dolgozója? Miniszteri-díj elismerésben részesültek: Illényiné Szekeres Judit, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettese és Veres Róbert, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság gát-és csatornaőre. Vásáhelyi Pál-díj kitüntetést adományoztak: Várszegi Csabának, a Fővárosi Vízművek Zrt. nyugalmazott műszaki igazgatójának, dr. Kovács Sándornak, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, Kravinszkaja Gabriella Ilonának a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, Kis István Emilnek, a FEJÉRVÍZ Zrt elnök - vezérigazgatójának, Palkó Györgynek a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgatójának. Kvassay Jenő Emlékérmet vehettek át: Hudák József, az ÉRV Zrt. üzemmérnökség-vezetője Neubaer János, a Soproni Vízmű Zrt. üzemirányítója, Abonyi Csaba, az ADUVÍZIG osztályvezetője, Váradi Zsolt, az ADUVÍZIG osztályvezetője, Domonyikné Koleszár Judit Szilvia, az ÉMIVÍZIG csoportirányítója, dr. Mátyás Kálmán, a NYUDUVÍZIG monitoring referense, Hoszták Ferenc, a FETIVÍZIG szakágazati vezetője Nagy Zoltánné, a TIVÍZIG szakágazati vezetője Virágné Kőházi Kiss Edit, a KÖTIVÍZIG szakágazati vezetője, Bagi Mária, az OVF adatbázis referense Szabó Richárd, az ÉDUVÍZIG adattári referense. Miniszteri Elismerő oklevélben részesültek: Balogh Henriett, az ADUVÍZIG osztályvezetője, Szinenstein Ferenc, a KDTVÍZIG hajóvezetője, Burián Alajos, a DÉDUVÍZIG osztályvezetője, Nagy Katalin, a NYUDUVÍZIG csoportirányítója, Máté Mihály, a FETIVÍZIG szakaszmérnök-helyettese Szabó Sándor, a ÉMIVÍZIG szerelőipari szakmunkása, dr. Szilágyiné dr. Hajdu Ágnes, a TIVÍZIG csoportirányítója, Katona Ferenc Péter, a KÖTIVÍZIG szerelőipari szakmunkása, Nagy Gábor, a KÖVÍZIG területi felügyelője, Németh Sándor, az ÉDUVÍZIG nyugdíjasa Miniszteri Emléktárgy Elismerést kapott: Borzákné Kréti Gyöngyike Ágnes, az OVF víziközmű referense.