Egy kérdés - egy válasz
Mit mér a vízmérleg?
2019-03-16 17:23:29
Kiss Miklós
A vízmérleg egy vízügyi kifejezés. Egy adott térségben meglévő vízkészlet és az onnan távozott, elhasznált vízmennyiség viszonyát mutatja meg egy adott időszakban - vízrajzi számítások alapján. Magyarország vízmérlege összességében többletet mutat. A képen: a Kárpát-medence vízborította és árvízjárta területei az ármentesítő és lecsapoló munkálatok megkezdése előtt. (1938-as térkép) Forrás:Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Vízrajzi Intézete /maps.hungaricana.hu/hu/HTITerkeptar/2206/